hizmetlerimiz

  •  

    Yeni bir ağ oluşturmak veya mevcut ağı genişletmek için planlama hizmetlerini sürecin başından itibaren doğru ayarlar.

  • Radyo Network Optimizasyonu (RN Optimisation)

    Radyo Şebeke Optimizasyonu hizmetlerinin amacı, mevcut radyo ağları ile daha verimli bir çalışma yapmaktır. Böylece operatörün abone memnuniyetini sağlayarak, daha rekabetçi hale gelir. Bu hizmet ile, aynı zamanda abone sorunları tespit etme ve abonece algılanan ağ kalitesi belirler. Bu alanda geniş bilgi ve deneyimi ile MASTER TEKNİK Opertöre hizmet sunar.
  • Radyo Network Bakım(RN Bakım)

    Radyo NetworkBakım hizmetlerinin amacı, radyo ağ ekipmanının verimli bir şekilde,istenilen şebeke kalitesinde,doğru çalışmasını sağlamaktır.